AUTORZY PROJEKTU

PARTNERZY PROJEKTU
PATRONI PROJEKTU

WSPÓŁPRACA/WSPARCIE

BO WARTO polubić :)

Scenariusze lekcji

CYKL LEKCJI PROWADZONYCH W OPARCIU O AUTORSKIE SCENARIUSZE NT. WOLONTARIATU UJĘTYCH W FORMĘ KONKURSU DLA NAUCZYCIELI

 

małopolskawielkopolskamazowsze

 I. miejsce                                           I. miejsce                              I. miejsce
II. miejsce                                         II. miejsce                               II. miejsce
III. miejsce                                      III. miejsce                              III. miejsce

Konkurs dla NAUCZYCIELI...Czas trwania:

  • grudzień 2013 r. – marzec 2014 r. – lekcje;
  • marzec 2014 r. – przygotowanie i nadesłanie raportu;
  • kwiecień 2014 r. – ocena;
  • wrzesień 2014 r. – wręczenie nagród

Miejsca:

zajęcia i spotkania będą się odbywały w szkołach, świetlicach, parafiach, siedzibach lokalnych organizacji pozarządowych w powiecie olkuskim, wolsztyńskim i  Warszawie Mokotów.

Uczestnicy:

zajęcia będą prowadzone przez przeszkolonych w ramach projektu nauczycieli i opiekunów, a udział w nich będą brały dzieci ze szkół podstawowych z ww. regionów.

 Tematyka i idea:

działania te włączone zostaną w formułę konkursową z regulaminem i wzorem raportu z jego realizacji. Ideą tego konkursu będzie przygotowanie co najmniej 5 autorskich scenariuszy na lekcje/spotkania zachęcające uczniów do wolontariatu długofalowego i aktywnego włączania się lokalne działania społeczne. Efektem końcowym tego konkursu będą przygotowane raporty z realizacji lekcji/spotkań  wzbogacone m.in. o dokumentację fotograficzną i autorskie konspekty zajęć, które zostaną umieszczone na stronie projektu.

Nadesłane raporty będą oceniane przez metodyków, przedstawicieli organizatora i partnerów regionalnych oraz przedstawicieli centrów wolontariatu lub stowarzyszeń wolontariackich. W każdym z regionów wyłonieni zostaną laureaci 3 miejsc, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.