AUTORZY PROJEKTU

PARTNERZY PROJEKTU
PATRONI PROJEKTU

WSPÓŁPRACA/WSPARCIE

BO WARTO polubić :)

Witajcie

RozpoczynaMY realizację (złożonego w ramach trzeciego naboru projektów „małych” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) Ogólnopolskiego Projektu pn. ”LEPSZY ŚWIAT PRZEZ WOLONTARIAT”, który ufamy, że przyniesie dużo dobrych efektów i praktyk nieodzownych dla nas, dla naszych Partnerów ale przede wszystkim dla tych, z myślą o których stworzyliśmy całą tę koncepcję – czyli dla nauczycieli oraz dzieci i młodzieży. Założeniem Projektu ”LEPSZY ŚWIAT PRZEZ WOLONTARIAT”, nad którym PATRONAT HONOROWY objął MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY jest pokazanie dzieciom ze starszych klas szkoły podstawowej WOLONTARIATU jako bezinteresownej, dobrowolnej, świadomej i bezpłatnej pomocy innym, który dzięki systematycznym działaniom w danym miejscu może przemieniać na lepsze, oczywiście na miarę swoich możliwości, problemy lokalne, a już na pewno zauważać je i sygnalizować  innym, którzy mogą pomóc, jeśli nasza pomoc jest niewystarczająca lub niemożliwa w tym zakresie.

                                              do BEZPŁATNEGO udziału w ww. Projekcie zapraszamy

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NAUCZYCIELI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (z województw: mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego), którzy będą brali udział w warsztatach i spotkaniach szkoleniowych, a następnie przekazywać zdobytą wiedzę i umiejętności swoim podopiecznym w szkołach oraz towarzyszyć im, pomagać w podejmowaniu lokalnych działań wolontariackich
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
oraz DZIECI Z KLAS IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ, które po przygotowaniu przez nauczycieli, wychowawców będą podejmować lokalne akcje, działania wolontariackie, a następnie spotkają się ze swoimi rówieśnikami z innych regionów Polski, aby podzielić się swoimi doświadczeniami i przygotować wspólną akcję promującą wolontariat na wakacyjnych warsztatach wolontariackich.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do dnia 9 października br. czekamy i przyjmować będziemy ZGŁOSZENIA do uczestnictwa w tym Projekcie. W załączeniu przesyłamy opis i kartę zgłoszeniową do ww. Projektu, które dostępne są także wraz z opisem i innymi konkursowymi szczegółami na naszej stronie internetowej www.fundacjabowarto.pl.

Prosimy zatem o zachęcenie, przekazanie informacji/naszego zaproszenia do Projektu w swoim środowisku – najlepiej nauczycielom przedmiotowym lub innym pracownikom w Państwa Palcówce placówki i zachęcenia Ich do uczestnictwa Państwa placówki w tym przedsięwzięciu. Z prawdziwą nadzieją oczekujemy na przyjęcie naszego projektowego zaproszenia i pozostajemy do informacyjnej dyspozycji.