AUTORZY PROJEKTU

PARTNERZY PROJEKTU
PATRONI PROJEKTU

WSPÓŁPRACA/WSPARCIE

BO WARTO polubić :)

Blogi konkursowe

Lokalne działania wolontariackie prowadzone przez grupy dzieci
ze szkół biorących udział w Projekcie opisywane na
WOLONTARIACKICH BLOGACH KONKURSOWYCH

ikonka stzrałka

_____________________________________________________
WYKAZ adresów konkursowych BLOG’ów (poniżej)
_____________________________________________________

Czas trwania:

  • styczeń – maj 2014 r.
    – prowadzenie działań i opisywanie ich na BLOGU,
  • czerwiec 2014 r.
    – ocena i wyłonienie laureatów

Miejsca:

działania lokalne będą odbywały się w szkołach, świetlicach, parafiach, domach pomocy społecznej, domach spokojnej starości, domach dziecka, w siedzibach lokalnych organizacji pozarządowych itp. w powiecie olkuskim, wolsztyńskim i  Warszawie Mokotów.

Uczestnicy:

lokalne działania wolontariackie będą prowadzić maksymalnie 10. osobowe grupy dzieci ze szkół podstawowych razem z dorosłymi opiekunami.

Tematyka i idea:

działania lokalne prowadzone przez dzieci to kolejny etap projektu, do którego przygotowywać będą młodych uczestników ich opiekunowie, nauczyciele, którzy wcześniej brali udział w szkoleniach i prowadzili lekcje/spotkania o wolontariacie. Pomogą oni dzieciom w napisaniu planu ich kolejnych działań wolontariackich, które będą realizowane od stycznia do maja 2014 r. oraz w ich przeprowadzeniu i przygotowywaniu notatek na blogi konkursowe. Działania te mają nauczyć dzieci, iż bezinteresowna, dobrowolna i systematyczna pomoc innym, mieszkańcom ich ”małej ojczyzny” może przemieniać ją na lepszą, może rozwiązywać – oczywiście na miarę swoich możliwości – problemy lokalne, a już na pewno zauważać je i sygnalizować  innym, którzy mogą pomóc, jeśli nasza pomoc jest niewystarczająca lub niemożliwa w tym zakresie. Mamy nadzieję, że udział dzieci w tych wolontariackich akcjach lokalnych przyczyni się do zaszczepienia w nich bakcyla bezinteresownej pomocy innym  i stanie się to ich ogromną pasją.

Aby wzmocnić motywację do systematycznych działań dzieci ze szkół podstawowych będą one ujęte w Konkurs na najciekawszy blog wolontariacki, na którym każdego miesiąca (od stycznia do maja 2014 r.) opisane zostaną inne działanie wolontariackie. Zasady udziału w Konkursie i prowadzenia BLOG zostaną umieszczone w regulaminie ww. Konkursu.

Laureaci Konkursu z poszczególnych województw wraz z opiekunami zostaną zaproszeni do udziału w wakacyjnych warsztatach o tematyce edukacji obywatelskiej i promocji wolontariatu oraz otrzymają drobne nagrody na zakończenie Projektu

  • WYKAZ adresów konkursowych BLOG’ów

LP.

ADRES BLOGA WOLONTRIACKIEGO

NAZWA PLACÓWKI

ADRES PLACÓWKI

WOJEWÓDZTWO

1.

http://wolantariattuchorza51.bloa.pl

Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum
w Tuchorzy

Tuchorza 51;
64-232 Tuchorza

wielkopolskie

2.

http://caritassb.bloa.pl/

Zespół Szkół
w Starym Bojanowie

Stare Bojanowo,
ul. Szkolna 6;
64-030 Śmigiel

wielkopolskie

3.

www.zszoiis.edublo.pl

Zespół Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi
i Specjalnymi nr 2

ul. Prądzyńskiego 53; 61-527 Poznań

wielkopolskie

4.

www.zlotnikcharakteru4.bloa.pl

Szkoła Podstawowa
nr 4
im. prof. A. Wodziczki

ul. 1 Maja 10;
62-030 Luboń

wielkopolskie

5.

www.wolontariatwysocko.bloa.pl

Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika

Wysocko Małe,
ul. Kościelna 22;
63-421 Przygodzice

wielkopolskie

6.

www.wolontariatsp32.bloa.pl

Szkoła Podstawowa
nr 3
im. Michała Drzymały

ul. M. Konopnickiej 1; 64-200 Wolsztyn

wielkopolskie

7.

www.wolontariatsp31.bloa.pl

Szkoła Podstawowa
nr 3
im. Michała Drzymały

ul. M. Konopnickiej 1; 64-200 Wolsztyn

wielkopolskie

8.

http://wolontariatzsswolsztyn.bloa.pl/

Zespół Szkół Specjalnych

ul. 5 stycznia 14;
64-200 Wolsztyn

wielkopolskie

9.

www.bukownoreymont.znamy.pl

Zespół Szkół nr 2
w Bukownie
Szkoła Podstawowa
nr 2
im. Wł. St. Reymonta

ul. Sławkowska 133; 32-332 Bukowno

małopolskie

10.

www.bukownopomaga.bloa.pl

Zespół Szkół nr 1
w Bukownie

ul. Szkolna 8;
32-332 Bukowno

małopolskie

11.

www.ogniki.bloa.pl

Świetlica prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bukownie

ul. Wojska Polskiego 3; 32-332 Bukowno

małopolskie

12.

www.zakliczyn.bloa.pl

Zespół Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum
w Zakliczynie

ul. Malczewskiego 56; 32-840 Zakliczyn

małopolskie

13.

www.klucze.bloa.pl

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Kluczach

ul. Zawierciańska 30; 32-310 Klucze

małopolskie

14.

www.tecza.bloa.pl

Placówka Wsparcia Dziennego „Tęcza”

ul. Zawierciańska 30; 32-310 Klucze

małopolskie

15.

http://pedagog66.bloa.pl/

Szkoła Podstawowa
nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego

ul. Przepiórki 16/18; 02-407 Warszawa

mazowieckie

16.

www.wolontariatsp4.bloa.pl

Szkoła Podstawowa
nr 4 im. Józefy Joteyko

ul. Zielony Rynek 2; 05-825 Grodzisk Mazowiecki

mazowieckie

17.

http://sp214wolontariat.bloa.pl/

Zespół Szkół nr 56, Szkoła Podstawowa
nr 214

ul. Fontany 1;
01-835 Warszawa

mazowieckie

18.

http://wolontariatpsp4.bloa.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. Kazimierza Jagiellończyka

ul. Wyścigowa 49;
26-600 Radom

mazowieckie

19.

http://wolontariusze.bloa.pl/

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO

ul. Targowa 22;
05-122 Legionowo

mazowieckie

20.

http://reporterzy.bloa.pl/

Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego

ul. Jasna 2;
05-800 Pruszków

mazowieckie

21.

www.pspklwatka.bloa.pl  

Publiczna Szkoła Podstawowa im.
H. Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej

Klwatka Królewska 31; 26-634 Gózd

mazowieckie

22.

www.sp109wolontariat.bloa.pl

Szkoła Podstawowa
nr 109
im. Batalionów Chłopskich

ul. Przygodna 2;
03-991 Warszawa

mazowieckie

23.

www.szkolnyklubwolontariuszasp1.bloa.pl

Szkoła Podstawowa
nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. 11 Listopada 62;

07-200 Wyszków

mazowieckie

24.

www.helpinghand.bloa.pl

Szkoła Podstawowa
nr 175
im. Heleny Marusarzówny

ul. Trzech Budrysów 32; 02-381 Warszawa

mazowieckie

25.

www.otwartadlonok.bloa.pl

Zespół Szkół
w Ursynowie

Ursynów 38a;
26-903 Głowaczów

mazowieckie

26.

 

http://wolontariusz.bloa.pl/

Szkoła Podstawowa
nr 227

ul. Astronautów 17; Warszawa

mazowieckie

27.

http://wolontariat7.bloa.pl/

Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu „OBROŻA” AK

ul. Królowej Jadwigi 7; 05-120 Legionowo

mazowieckie

28.

http://zwirowiguropomocuchy166.bloa.pl/

Szkoła Podstawowa
nr 166
im. Żwirki i Wigury

ul. Żytnia 40;
01-198 Warszawa

mazowieckie

29.

http://wolontariusz032.bloa.pl/

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Gójsku

ul. Lipnowska 38;
09-227 Szczutowo

mazowieckie

30.

http://wolontariat2014.bloa.pl/

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Gójsku

ul. Lipnowska 38;
09-227 Szczutowo

mazowieckie

31.

www.integracja32.bloa.pl

Szkoła Podstawowa
nr 32 z oddziałami integracyjnymi
im. Małego Powstańca

ul. Lewartowskiego 2; 00-190 Warszawa

mazowieckie

32.

http://wolontariatsp120.bloa.pl/

Szkoła Podstawowa
nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty Dzieci Warszawy

ul. Międzyborska 70; 04-010 Warszawa

mazowieckie

33.

  http://zsp1.bloa.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

ul. Gościniec 53;
00-704 Warszawa

mazowieckie

34.

www.wsp50.bloa.pl

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi  – zespół nr 1

ul. Jagiellońska 7;
03-721 Warszawa

mazowieckie

35.

www.pomagamy.bloa.pl

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi  – zespół nr 2

ul. Jagiellońska 7;
03-721 Warszawa

mazowieckie

36.

www.wolontariatsp50.bloa.pl

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi  – zespół nr 3

ul. Jagiellońska 7;
03-721 Warszawa

mazowieckie