AUTORZY PROJEKTU

PARTNERZY PROJEKTU
PATRONI PROJEKTU

WSPÓŁPRACA/WSPARCIE

BO WARTO polubić :)

O Projekcie / szczegóły

Ogłoszenie:
winieta OGŁOSZENIA

 

 

 

MIEJSCE PRACY:  w większości Warszawa

ZAKRES OBOWIĄZKÓW m.in: kierowanie zespołem realizującym projekt nadzór nad prawidłową realizacją projektu, przygotowywanie wniosków o płatność nadzór nad dokumentacją projektu, współpraca z Operatorem  Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zapewnienie prawidłowej komunikacji w zespole realizującym projekt, z partnerami oraz z uczestnikami projektu, bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego projektu, analiza ryzyka oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości.

WYMAGANIA: co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w III. sektorze w sposób szczególny w koordynacji, kierowaniu projektami od lokalnych do międzynarodowych i zespołami ludzkimi, wykształcenie wyższe, bardzo dobra znajomość projektu „Lepszy świat przez wolontariat” i środowiska partnerów oraz bardzo dobra znajomość środowiska Windows i obsługi urządzeń biurowych.

Pracę w nienormowanym czasie, łącznie z delegacjami służbowymi do miejsc realizacji projektu od 13 listopada 2013 r. do 30 września 2014 r. Forma zatrudnienia comiesięczna umowa zlecenie w ww. terminie.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na e-mail: biuro@fundacjabowarto.pl do 10 listopada 2013 r.
Prosimy o dopisanie na CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

Termin:

wolontariat

  • 15 września 2013 r. – 15 września 2014 r.

Miejsce:

Warszawa – Mokotów (woj. mazowieckie),
Bukowno i powiat olkuski (woj. małopolskie),
Wolsztyn i powiat wolsztyński (woj.wielkopolskie)

Uczestnicy:

nauczyciele ze szkół podstawowych, którzy będą brali udział w warsztatach i spotkaniach szkoleniowych i następnie przekazywać zdobytą wiedzę i umiejętności swoim podopiecznym w szkołach oraz towarzyszyć im, pomagać w podejmowaniu lokalnych działań wolontariackich

dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej, które po przygotowaniu przez nauczycieli, wychowawców będą podejmować lokalne akcje, działania wolontariackie, a następnie spotkają się ze swoimi rówieśnikami z innych regionów Polski, aby podzielić się swoimi doświadczeniami i przygotować wspólną akcję promującą wolontariat na wakacyjnych warsztatach wolontariackich

Temat/cel Projektu:

Główny celem Projektu pt.: „Lepszy świat przez wolontariat” będzie rozwój aktywności i postaw obywatelskich uczniów poprzez promocję wolontariatu, szkolenie nauczycieli i wsparcie w zakresie organizacji imprez wolontariackich o zasięgu lokalnym.

Założeniem Projektu jest pokazanie dzieciom ze starszych klas szkoły podstawowej wolontariatu jako bezinteresownej, dobrowolnej, świadomej i bezpłatnej pomocy innym, który dzięki systematycznym działaniom w danym miejscu może je przemieniać na lepsze, może rozwiązywać, oczywiście na miarę swoich możliwości, problemy lokalne, a już na pewno zauważać je i sygnalizować  innym, którzy mogą pomóc, jeśli nasza pomoc jest niewystarczająca lub niemożliwa w tym zakresie. Zamysłem organizatorów jest także uwolnienia wolontariatu od łączenia go przez dzieci i młodzież tylko z zaświadczeniem przynoszącym korzyści punktowe na świadectwie szkolnym, poprzez przygotowanie dzieci do podjęcia się działań wolontariackich i pokazania im osób, grup z ich regionu, dla których wolontariackie pomaganie innym jest ogromną pasją. W projekcie chodzi też o to, aby przygotować nauczycieli do właściwego przekazywania dzieciom wiedzy o wolontariacie i zaszczepiania w nich chęci aktywności lokalnej.

 Wydarzenia w ramach Projektu:

(1)   Uruchomienie strony Projektu
(2)  Cykl szkoleń, spotkań i warsztatów dla nauczycieli (zakres: m.in. wolontariat w szkole, narzędzia pracy z dziećmi,  trening umiejętności komunikacji i motywacji dzieci do działań wolontariackich)
(3)  Cykl lekcji prowadzonych w oparciu o autorskie scenariusze nt. wolontariatu ujętych w formę konkursu dla nauczycieli
(4)  Lokalne działania wolontariackie prowadzone przez grupy dzieci ze szkół biorących udział Projekcie opisywane na wolontariackich blogach konkursowych
(5)  14. dniowe wakacyjne warsztaty dla laureatów konkursu na najlepszy blog wolontariacki
(6)  Podsumowania Projektu odbywające się w każdym z miejsc jego realizacji połączone wręczeniem pamiątkowych dyplomów, podziękowań, nagród i upominków oraz z projekcją filmu przygotowanego przez uczestników wakacyjnych warsztatów wolontariackich.

Blogi oceniali:

KINGA WARPAS portret

KINGA WARPAS – studentka informatyki, zajmuje się wolontariatem w ośrodku Filary prowadzącym zajęcia dla dziewcząt ze szkoły podstawowej i starszych.

KAROL KRZYCZKOWSKI portret

KAROL KRZYCZKOWSKI – koordynator projektów w Centrum Wolontariatu w W-wie, ekspert w zakresie organizacji wolontariatu w organizacjach pozarządowych. Jako developer rozwija serwisy internetowe Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu.

Szkolenia poprowadzili:

własne 071

BOŻENA NOGA – nauczycielka w Zespole Szkół Nr 4 w Olkuszu. Koordynator Klubu Wolontariusza. Od 8 lat organizuje i aktywnie uczestniczy wraz ze swoimi wolontariuszami w życiu społeczności lokalnej. Za pracę dydaktyczną i wolontariacką została nagrodzona przez Stowarzyszenie Dobroczynne Res Sacra Miser tytułem „Wolontariusza Roku 2011”, a przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz statuetką „Cordis Nobilis” w kategorii nauczycielSzkolenia prowadzili:

IMG_5680

IZABELA JĄDER – nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie, wieloletni opiekun, koordynator i prawdziwy inicjator wielu działań dotyczących niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Przez 4 lata była kierownikiem świetlicy socjoterapeutycznej w Siedlcu, ukończyła wiele kursów dotyczących problematyki uzależnień.

własne 083

DARIUSZ PIETROWSKI – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie, a także Przewodniczący Prezydium Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce. Uczestnik zespołu konsultacyjnego w pracach nad ”Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i jej nowelizacją. Od roku 1993 związany z zespołem Centrum Wolontariatu w Warszawie, współtworzył koncepcję i strategię rozwoju dla unikalnej wówczas w Polsce inicjatywy – Centrum Wolontariatu.

IMG_5974

KATARZYNA SZCZENIOWSKA – psycholog, absolwentka Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Współautorka i realizatorka programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, współprowadzi grupy socjoterapeutyczne w Stowarzyszeniu Aslan. Od lat związana z tworzeniem klubu młodzieżowego prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Młodzieżowej Aktywacja, w którym pełni funkcję Członka Zarządu.

01 (41)

ANNA RODACKA – współzałożycielka Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie działającego przy Fundacji BIS. Koordynatorka projektów dotyczących wolontariatu. Ekspert w zakresie opracowywania standardów dla Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu oraz przygotowywania rekomendacji dla Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego w zakresie rozwoju wolontariatu w Małopolsce. Trenerka i konsultantka z zakresu wolontariatu.

własne 087

JUSTYNA OCHĘDZAN – członkini zarządu oraz współtwórczyni federacji Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu. Ekspertka OSCW w zakresie standaryzacji pracy Lokalnych i Regionalnych Centrów Wolontariatu. W ramach działań Regionalnego Centrum Wolontariatu prowadzonego przez WRK zajmuje się inkubowaniem i koordynowaniem pracy lokalnych centrów wolontariatu w Wielkopolsce. Odpowiada również za wdrażanie w Wielkopolsce programu Dobry Wolontariat i certyfikowanie organizacji i instytucji przyjaznych wolontariuszom.